CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 162 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh) Chính sách
2 Đăng ký thường trú (cấp huyện) Quản lý đăng kí quản lý cư trú
3 Đăng ký thường trú (cấp xã) Quản lý đăng kí quản lý cư trú
4 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an huyện (cấp huyện) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Đăng ký, cấp biển số xe (cấp tỉnh) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Khiếu nại - tố cáo
7 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Khiếu nại - tố cáo
8 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Khiếu nại - tố cáo
9 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
10 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện về ANTT
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện về ANTT
12 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
13 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
14 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh) Tổ chức cán bộ
15 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Quản lý xuất nhập cảnh