Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
543313170003
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
  • PHAN TUẤN CƯỜNG (070774010)
  • - Ngày nộp: 05/07/2017 09:49:54
  • - Ngày tiếp nhận: 05/07/2017 09:49:54
  • - Ngày dự kiến trả: 10/07/2017 09:49:54
  • - Ngày có kết quả: 05/07/2017 09:52:21
    - Hồ sơ 543313170003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội