Mức độ 2  Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh.

Ký hiệu thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh
Lượt xem: 287
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh (hiện tại Công an tỉnh Tuyên Quang chưa cấp)
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an nơi đã làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân.
Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Như thời gian đối với trường hợp cấp thẻ Căn cước công dân.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
Phí hoặc lệ phí


Không thu lệ phí.


Căn cứ pháp lý + Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Bước 3: Nhận kết quả

Thành phần hồ sơ:
a) Thẻ Căn cước công dân;
b) Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có);
c) Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

File mẫu:

Không