Mức độ 2  Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính.

Ký hiệu thủ tục: HCPT15
Lượt xem: 345
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Cách thức thực hiện Nhập, truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.
Số lượng hồ sơ Thực hiện trên phần mềm khai báo tạm trú qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.
Thời hạn giải quyết Thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú từ khách nước ngoài.

Bước 2: Cơ sở lưu trú là khách sạn trực tiếp nhập dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

Bước 3: Cơ sở lưu trú là khách sạn truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet đến Đơn vị  Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện trên phần mềm khai báo tạm trú qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.

File mẫu:

Không