Mức độ 2  Đổi Chứng minh nhân dân 9 số (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: ĐCMND(9S)
Lượt xem: 772
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
Cách thức thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian trả CMND đối với trường hợp phải tra cứu ngoại tỉnh: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với tất cả các trường hợp.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Chứng minh nhân dân.
Lệ phí + Không quá 9.000đồng/lần cấp.
+ Tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định đối với cấp chứng minh nhân dân tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.
+ Các trường hợp không phải nộp lệ phí: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
Phí Không
Căn cứ pháp lý + Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.
+ Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.
+ Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ.
+ Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13), ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.
+ Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11), ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.
+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật gồm: Số hộ khẩu, đơn đề nghị cấp CMND theo mẫu CM3 có xác nhận và đóng dấu giáp lai của Công an xã phường thị trấn nới cư trú, mang theo giấy CMND cũ đã được cấp.

Bước 2:

Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành nhận dạng, viết giấy hẹn cho công dân, thu lệ phí, phí chụp ảnh, in vân tay vào tờ khai và chỉ bản, chụp ảnh chân dung của công dân.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại.

Trường hợp không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

* Lưu ý:  Đổi CMND có thay đổi nội dung họ ,tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc trên CMND cần có thêm một trong những loại giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh (bản chính photo chứng thực hoặc bản sao);

- Trích lục khai sinh;

- Quyết định về việc thay đổi hộ tịch;

- Trích lục xác định lại dân tộc.

Trong đơn đề nghị cấp giấy CMND, phải trình bày rõ lý do thay đổi trên giấy CMND; nếu mất giấy CMND đã được cấp phải cam kết bằng văn bản, nộp lại giấy CMND cho cơ quan Công an khi tìm thấy và không sử dụng giấy CMND cũ vào bất cứ việc gì.

 

a) Sổ hộ khẩu; b) Ảnh chân dung (Ảnh màu, phông nền màu trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự, không sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh) c) Đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM3); d) Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM4); đ) Chứng minh nhân dân cũ. e) Chỉ bản (ký hiệu là A7).

File mẫu:

  • Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM4) (T07) Tải về
  • Đơn đề nghị cấp CMND (ký hiệu là CM3) Tải về

Các đối tượng tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân: + Những người đang bị tạm giam, đang thi hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. + Những người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình.