Mức độ 2  Cấp mới Chứng minh nhân dân 9 số (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: CCMND(9S)
Lượt xem: 767
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian trả CMND đối với trường hợp phải tra cứu ngoại tỉnh: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với tất cả các trường hợp.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Chứng minh nhân dân.
Lệ phí Cấp mới: miễn phí (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân).
Phí Không
Căn cứ pháp lý + Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

+ Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

+ Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

+ Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13), ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

+ Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11), ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật gồm: Số hộ khẩu; Đơn đề nghị cấp CMND theo mẫu CM3 có xác nhận và đóng dấu giáp lai của Công an xã phường thị trấn nới cư trú.

Bước 2:

Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành nhận dạng, viết giấy hẹn cho công dân, thu lệ phí, phí chụp ảnh, in vân tay vào tờ khai và chỉ bản, chụp ảnh chân dung của công dân.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại.

Trường hợp không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

* Lưu ý: Nếu công dân có nguyện vọng đăng ký trả giấy CMND qua đường bưu điện thì thực hiện đăng ký với cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cước phí cho một lần chuyển phát là 27.500 đ

a) Sổ hộ khẩu; b) Ảnh chân dung 3x4 (Ảnh màu, phông nền màu trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự, không sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh); c) Đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM3);

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM3). Tải về

Các đối tượng tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân: + Những người đang bị tạm giam, đang thi hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. + Những người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình.