Tìm thấy 25 thủ tục

Mức độ 3
Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 3
Trình báo mất hộ chiếu
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Mức độ 2
Cấp lại hộ chiếu phổ thông.
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Loading...