Tìm thấy 25 thủ tục

Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính.
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh.
Mức độ 2
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.
Mức độ 2
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh.
Mức độ 2
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.
Mức độ 2
Trình báo mất hộ chiếu
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an huyện (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an xã (cấp xã)
Loading...