Tìm thấy 18 thủ tục

Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa (cấp tỉnh)
Loading...