Tìm thấy 17 thủ tục

Mức độ 2
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)
Loading...