Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

Loading...