Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện về ANTT

Loading...