Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân cấp huyện

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân

Loading...