Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Loading...