Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Khiếu nại - tố cáo

Loading...