Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xóa đăng ký thường trú (cấp xã)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý đăng kí quản lý cư trú

Loading...