Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (cấp xã)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý đăng kí quản lý cư trú

Loading...