Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an huyện (cấp huyện)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Loading...