Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an huyện (cấp huyện)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Loading...