Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

Loading...