Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Loading...