Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Loading...