Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

Loading...