Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực Quản lý con dấu

Loading...