Tìm thấy 3 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 3
Quản lý nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện về ANTT
Mức độ 3
2
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Mức độ 3
3
Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 3
Quản lý xuất nhập cảnh