CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Mức độ 4 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an xã (cấp xã) Quản lý đăng kí quản lý cư trú
2 Mức độ 3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện về ANTT
3 Mức độ 3 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
4 Mức độ 3 Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh
5 Mức độ 3 Trình báo mất hộ chiếu Quản lý xuất nhập cảnh